021-88731567

ژئومارکتینگ

ژئومارکتینگ
خلاصه

ژئومارکتینگ با تجزیه و تحلیل مناطق جغرافیایی متفاوت و شناساييِ نيازِ مشتريان، باعث مي شود تا برنامه ریزی دقيقی برای ساختار توزیع و فروش محصولات صورت پذيرد.

16 3 99


ژئومارکتینگ با تجزیه و تحلیل مناطق جغرافیایی متفاوت و شناساييِ نيازِ مشتريان، باعث مي شود تا برنامه ریزی دقيقی برای ساختار توزیع و فروش محصولات صورت پذيرد. درواقع ژئو مارکتینگ،  به بسیاری از پرسش هاي يك شرکت پاسخ می دهد:

مشتری ها کجا قرار دارند؟
احتمال افزايش حجم معاملات در کدام مناطق بیشتر می باشد؟
نقاط ضعف و قوت محصول و مجموعه چیست؟

این اطلاعات باعث مي شود تا توزیع محصولات با دقت بيشتري صورت پذيرد.
با بهره گیری از ژئومارکتینگ مي توان، اطلاعات مصرف كنندگان و سلايق آنان را تحليل و بررسي نمود و با شناسايي ميزان تراكم جمعيت و مولفه های ديگر، مكان هاي مناسبِ تبليغات و شيوه های مطلوبِ خدمت رساني به مشتريان را تا سر حد امكان انتخاب نمود.


منبع
وب سایت شخصی پیام کوثری

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)