021-88731567

کارمندی یا کارآفرینی؟

کارمندی یا کارآفرینی؟
خلاصه

امروزه با توجه به عوامل محیطی و پیشرفت هایی که در حوزه فناوری صورت پذیرفته است؛ تأکید رو به افزایشی بر کارآفرینی از سوی دولت های کشورهای در حال توسعه و افکار عمومی وجود دارد.

5 3 99


امروزه با توجه به عوامل محیطی و پیشرفت هایی که در حوزه فناوری صورت پذیرفته است؛ تأکید رو به افزایشی بر کارآفرینی از سوی دولت های کشورهای در حال توسعه و افکار عمومی وجود دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که افراد به دنبال خوداشتغالی حرکت کنند ولی آیا هر فردی در جامعه باید یک کارآفرین باشد؟

قطعاً پاسخ این سؤال منفی می باشد؛ زیرا یک فرد کارآفرین باید دارای ویژگی هایی باشد که در فرآیند کارآفرینی بتواند چالش های روبرو را یکی پس از دیگری به فرصت تبدیل کند. افراد کارآفرین معمولاً دارای ویژگی های شخصیتی خاصی هستند که از جمله می توان به داشتن پشتکار، ریسک پذیر بودن، تلاش هوشمندانه و هدفمند، وجود علاقه به یادگیری، خلاق بودن و ... اشاره نمود.

از طرفی معمولاً سیستم آموزشی کشورهای درحال توسعه مانند ایران افرادی با ذهنیت کارآفرینی تربیت نمی کنند. خروجی مدارس و دانشگاه های ما در بهترین حالت یک کارمند خوب است. در حال حاضر اکثر کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که آموزش و پرورش جدید کودک محور است و نه معلم محور  که در این راستا تلاش مدارس باید صرفاً  تشخیص استعداد و زمینه های هوشی کودکان و تسهیل رشد آن باشد. در راستای شناسایی استعدادها مدارس کشورهای پیشرفته به دنبال مهارت آموزی حرکت می کنند که شامل مهارت های عمومی مثل مهارت های ارتباطی و مهارت های تخصصی مرتبط با استعداد شناسایی شده کودک می باشد. در سیستم های آموزش و پرورش امروزی بیشتر بر دانش آموز یا دانشجو، برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند نه صرفاً بر محتوا یا روش تدریس که با پیشرفت فناوری هر روز دستخوش تغییر می شود.

آن ها با ایجاد ذهنیت کارآفرینی در افراد ابتدا باورها و نگرش های افراد را به سوی کارآفرینی سوق می دهند و در واقع آن ها را علاقه مند به درک مناسبی از توانایی های خود و همچنین مشتاق شناسایی فرصت های محیطی می کنند. به این صورت قصدی در فرد شکل گرفته و تصمیم می گیرد که به راه اندازی کسب و کار خود اقدام ورزد. قصد کارآفرینانه پیش نیاز بروز رفتار کارآفرینانه است. در واقع قصد کارآفرینانه حالت ذهنی آگاهانه ای است که توجه فرد را به سمت رفتار برنامه ریزی شده جهت راه اندازی کسب و کار به عنوان هدف نهایی هدایت می نماید.


منبع
وب سایت شخصی پژمان ارژنگ  


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)