021-88731567

خدمات

مشاوره شرکتی، مشاوره عقد قرارداد، مشاوره خرید و فروش مشاوره شرکتی، مشاوره عقد قرارداد، مشاوره خرید و فروش
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

راه اندازی کسب و کار

با توسعه آموزش عالی در کشور به ویژه در دو دهه ی گذشته، جمعیت دانش آموختگان مرکزهای آموزش عالی با رشد فزاینده رشد یافته است.

تعالی سازمانی

مدل های تعالی سازمانی به شما در تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان کمک نموده و می توانید برنامه ریزی حرکت در مسیر سرآمدی را انجام دهید.

بازاریابی و فروش

برنامه ریزی بازاریابی و فروش به مدیریت کمک می کند که بیشتر به صورت فعال و پویا عمل کند تا واکنشی و انفعالی

منابع انسانی

همان‌طور كه می­ دانیم امروزه در بین منابع سازمانی «منابع انسانی» باارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمايه هر سازمان است.

مالی و سرمایه گذاری

اغلب تصمیم مدیران تبعات مالی دارد، بنابراین اطلاعات مالی اهمیت بسیار می‌یابد. وظیفه تدارک اطلاعات مالی بر عهده مدیر مالی است.

مدیریت استراتژیک

مديريت استراتژيک به سازمان اين امکان را می دهد که به شيوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آينده خود به صورت انفعالی عمل نکند.

لجستیک و پشتیبانی

در فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و نظامی یکی از دغدغه‌های اصلی، مدیریت توزیع کالا است.

عارضه یابی سازمان

موفقیت سازمان ها مبتنی بر شیوه های کمی و کاملاً منطقی نیست، بلکه بیشتر به عوامل غیر قابل اندازه گیری نظیر انسان ها، کیفیت کار و خدمات مشتری و از همه مهمتر به انعطاف پذیری لازم در مقابل شرایط متغیر بستگی دارد.

مدیریت زنجیره تأمین

در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط می شوند.

مشاوره مالیاتی

مالیات ها علاوه بر تأمین منابع درآمدی دولت با تغییر در میزان پس انداز منابع قابل دسترس برای سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و بر تخصیص منابع بین بخش های مختلف مؤثرند. در نهایت با تحت تأثیر قرار دادن درآمد قابل تصرف قادرند تقاضا و ترکیب آن را متأثر سازند.

صادرات و واردات

تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعۀ تجارت با سایر کشورها و تولید کالا بر اساس مزیت نسبی هستند.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی