021-88731567
ww.jpg
  • ww.jpg

راه اندازی کسب و کار

با توسعه آموزش عالی در کشور به ویژه در دو دهه ی گذشته، جمعیت دانش آموختگان مرکزهای آموزش عالی با رشد فزاینده رشد یافته است.
خلاصه

با توسعه آموزش عالی در کشور به ویژه در دو دهه ی گذشته، جمعیت دانش آموختگان مرکزهای آموزش عالی با رشد فزاینده رشد یافته است.


توضیحات


مقدمه
با توسعه آموزش عالی در کشور به ویژه در دو دهه ی گذشته، جمعیت دانش آموختگان مرکزهای آموزش عالی با رشد فزاینده رشد یافته است و با توجه به سیاست های دولت مبنی بر کاهش و تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی، زمینه ای برای جذب دانش آموختگان توسط دولت وجود نداشته و ضرورت دارد راه کارهای بدیلی برای اشتغال دانش آموختگان در شغل ها غیر دولتی فراهم شود.

بی کاری های فزاینده، دانش آموختگان رشته های مختلف در ایران و روند رو به افزایش آن، تهدیدی برای جامعه به شمار می رود و این امر توجه به کارآفرینی را برای ایجاد اشتغال ضروری نموده است. علت بی کاری دانش آموختگان معمولاً نداشتن مهارت های لازم برای اشتغال بوده و دانش آموختگان برای دست یابی به شغل مورد نظر باید دارای شایستگی های لازم باشند. در واقع کسب قابلیت ها و شایستگی ها است که فرد را قادر می سازند تا از یک دیدگاه اولیه به سمت اشتغال و راه اندازی یک بنگاه ارزش آفرین حرکت کند.

 
فرآیند پروژه
از مهمترين اقدامات قابل اجرا توسط مشاور در اين بخش می توان به موارد زير اشاره نمود:
   - تدوین و مشاوره در زمینه اجرای طرح کسب و کار
   - امکان سنجی ایده راه اندازی کسب و کار
   - مشاوره در زمینۀ منابع انسانی، بازاریابی و فروش، تبلیغات و ...   
   - کمک به جذب سرمایه برای ایده کسب و کار

ویهان مشاوری مطمئن