021-88731567
oopp.jpg
  • oopp.jpg

لجستیک و پشتیبانی

در فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و نظامی یکی از دغدغه‌های اصلی، مدیریت توزیع کالا است.
خلاصه

در فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و نظامی یکی از دغدغه‌های اصلی، مدیریت توزیع کالا است.


توضیحات


مقدمه
در فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و نظامی یکی از دغدغه‌های اصلی، مدیریت توزیع کالا است؛ یعنی چگونه و با چه روشی کالای تولیدی یا خریداری‌ شده با کمترین اتلاف منابع به دست مشتری و مصرف‌کننده نهایی برسد. در گذشته مفاهیم لجستیک و توزیع مترادف به کار می‌رفت، لیکن بعد از دهه 1960 میلادی به دلیل افزایش فعالیت‌های لجستیکی، توزیع به‌عنوان یکی از اجزای لجستیک مطرح شد.

در روش سنتی توزیع، سطوح زیاد انبارداری و ذخیره‌سازی، نگهداری حجیم و طولانی‌مدت، حمل‌ونقل و جابه‌جایی و تخلیه و بارگیری چند باره کالا وجود داشت. مدیریت نوین توزیع کالا، سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل را به کار گرفته است؛ سطوح ذخیره‌سازی و حجم نگهداری کالا را کاهش داده و کالا را با درخواست مشتری در زمان و مکان مناسب تحویل می‌دهد. در این روش واسطه‌ها در توزیع، حذف‌شده، کالا به‌طور مستقیم از منابع تولید و تأمین به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.


دهه 70 و 80 مفاهیم لجستیک و توزیع مترادف هم بودند؛ اما بعد از آن تفاوت آن‌ها مشخص شد و به این نتیجه رسیدند که لجستیک یعنی پشتیبانی که توزیع را هم دربرمی گیرد؛ در نتیجه مفهوم لجستیک فراتر از مفهوم توزیع در نظر گرفته شد. با توجه به دیدگاه‌های ارائه‌شده، جایگاه سیستم توزیع تقریباً در اکثر موارد شبیه به یکدیگر هستند و توزیع زیر مجموعه لجستیک معرفی‌ شده است که سازمان را به مشتریان مرتبط می‌سازد.

هدف از لجستیک برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و پیاده سازی اتصالات بین ابعاد زمان و فضا در یک سیستم می باشد. از این رو لجستیک یکی از مهم ترین کارکردهای اقتصاد است. به عبارتی لجستیک محدوده ای از تهیه مواد اولیه تا تحویل کالا به کاربر نهایی می باشد.

فرآیند پروژه

از مهمترين اقدامات قابل اجرا توسط مشاور در اين بخش می توان به موارد زير اشاره نمود:
   - کاهش هزینه های فرآیند لجستیک
   - ارتقاء سازگاری سیستم تدارکات با تغییرات در تقاضا و محیط
   - افزایش ارزش کالاها در طول فرایند تدارکات
   - تهیه برنامه مدون جهت حفظ کیفیت زنجیره تأمین در دوره بحران


 
ویهان مشاوری مطمئن